Бидний тухай
2022-09-12

Дархан-Уул аймгийн  Соёл, урлагийн газар нь Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 377 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан.

2022 оны 05 дугаар сарын 10 -ны өдрийн Соёлын сайдын тушаалаар Соёл, урлагийн газрын дарга Х.Соёл-Эрдэнэ томилогдсоноор

11 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хууль эрх зүйн хэм хэмжээнд чиг үүргээ тодорхойлон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.