МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙГ ГАМШИГ БОЛОН АЮУЛЫН ҮЕД НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

ШАГНАЛЫН АНКЕТ 

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга С.Туяа 7037-0011 /99069619/ dca@da.moc.gov.mn