Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга С.Туяа 7037-0011 /99069619/ dca@da.moc.gov.mn
Соёл, урлагийн хэлтэс
Соёл, урлагийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Чинбилэг 7037-0011 /99658109/ dca@da.moc.gov.mn