Салбарын статистик мэдээлэл

Дархан-Уул аймгийн соёл, урлагийн салбарын статистик мэдээ
Соёл, урлагийн байгууллагуудын 2024 оны I улирал статистик мэдээ
Соёл, урлагийн байгууллагуудын 2023 оны статистик мэдээ
Холбогдох албан хаагч:
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, статистик мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн