Төсөв, гүйцэтгэл

ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Ерөнхий нягтлан бодогч Г.Энхжаргал 70370011 /99038437/

 

Байгууллагын шилэн дансны мэдээлэлтэй танилцах бол энд дарна уу.

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ

Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Ахлах мэргэжилтэн П.Цогцэцэг 70370011 /99086040/

 

Тендер, худалдан авах ажиллагааны мэдээлэлтэй танилцах бол энд дарна уу.