Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, шалгуур үзүүлэлт

Тендер зарлагдсан огноо Тендер шалгаруулалтын нэр  Төсөвт өртөг Явцын мэдээлэл  Шалгарсан байгууллага
 2024 оны тендер шалгаруулалт
2024.06.19 Орхон сум Соёлын төвийн гадна пасадын ажил
100,000,000 төгрөг
Шалгаруулалт явагдаж байна
 2024.06.12 Соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл /Төв номын сан/ 60,000,000 төгрөг Шалгаруулалт явагдаж байна
 
2024.02.07 Залуучууд театрын гадны зогсоолын засвар 185,911,400 төгрөг Үр дүн гарсан
2024.01.24 Соёлын салбарын тоног төхөөрөмж 300,000,000 төгрөг Үр дүн гарсан
 2023 оны тендер шалгаруулалт
2023.11.28 Төрийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул аймаг, Дархан сум/
500,000,000 төгрөг 
Үр дүн гарсан
Багц 1 – Сүвэн уул ХХК
Багц 2 – Прожект  Девелодмент Тотал Солюшн ХХК 
Багц 3 – Спийд Аксон ХХК
2023.10.10 Залуучууд театрын гадна шатны засвар /Дархан сум 14-р баг/ 394,854,725 төгрөг  Үр дүн гарсан  
2023.09.04 Хонгор сум, Соёлын төвийн зураг төсөв 50,000,000 төгрөг  Үр дүн гарсан  
2023.08.02 Орхон сумын Соёлын төв лэд дэлгэц, ухаалаг самбар худалдан авах 70,000,000 төгрөг  Үр дүн гарсан  
2023.05.11 Багш хөгжлийн төвийн засвар 100,000,000 төгрөг Үр дүн гарсан