Хүний нөөцийн ил тод байдал

Байгууллагын хүүний нөөцийн холбогдолтой мэдээллийг

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Туяа 7037-0011 /99069619/

Архив, Бичиг хэрэг-нярав 7037-0011