Үйл явдлын мэдээ

Мэдээ, мэдээллийн цэсийн хариуцах албан хаагч:

ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ -Соёл, урлагийн хэлтэс

Ахлах мэргэжилтэн Б.Чинбилэг 7037-0011 /99658109/

Мэргэжилтэн Б.Долгормаа 7037-0011 /99393046/

СТАТИСТИК МЭДЭЭ – Захиргаа удирдлагын хэлтэс

Мэргэжилтэн Ш.Дэлгэрмаа 7037-0011 /99034092/