Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

АВЛИГЫН ЭСРЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Он сар өдөр Хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа   Үйл ажиллагааны чиглэл
2022.09.15 Авлигын эсрэг хууль Хууль тогтоомж
2022.10.29 Мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага Хууль тогтоомж
     
2022.04.29  Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй аймаг болно Сургалт, зөвлөгөөн 
2022.09.20 Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 Мэдээ мэдээлэл
2022.10.14 Авлига гэж юу вэ?  Мэдээ мэдээлэл
2023.01.05 ХАСХОМ-ын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудад зориулсан сургалт боллоо Сургалт
2023.01.02 Авлигтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Хууль тогтоомж
2023.02.02 7:4:10 цахим сургалт авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр явагдлаа Сургалт
2023.05.29 Авлигын эсрэг нэгдье аянд Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар нэгдлээ Аян
2023.05.30 Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг эхлүүллээ Аян
2023.06.30 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр (2023-2030)
Хууль тогтоомж 
2023.06.05 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг мэдүүлсэн албан тушаалтны жагсаалт эхний хагас жилийн байдлаар Тайлан
2023.10.05 “Үндэсний бахархал,эрсдэлгүй амьдрал, оюун тархины нууц” иргэдийн оролцоот соён гэгээрүүлэх төслийг дэмжлээ Аян
2023.10.18 Авлигын эсрэг сургалтад хамрагдав Сургалт
2023.10.19 “Авлигын судалгаа” сэдэвт цуврал эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулах удирдамж Мэдээ мэдээлэл
2023.10.23 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, мэдэгдэл, тайлбар  Сургалтын материал
2023.10.25 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжуудыг сурталчлах зорилгоор төрийн байгууллагуудын дунд “ДЭВЖЭЭ” тэмцээнийг зохион байгууллаа Тэмцээн
2023.10.26 Авлигын эсрэг цахим сургалтад хамрагдав Сургалт
2023.10.26 Хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах (ХАСХОМ)
Сургалтын материал
2023.10.30

Эсээ бичлэгийн уралдааны удирдамж

Уралдаан
2023.12.08

“Үл тэвчье, үл эвлэрье” өдөрлөгт оролцлоо

“Авлигын эсрэг олон улсын өдөр”-т
зориулсан өдөрлөг 
2024.01.05 ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд мэдүүлж, зөрчилгүй ажиллав Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлангаас
2024.01.19 Соёл, урлагийн газрын 4 албан хаагч 2023 оны ХАСХОМ-ээ шинэчлэн мэдүүлж баталгаажууллаа. ХАСХОМ
2024.01.23 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах заавар Мэдээ, мэдээлэл
 2024.05.17  Сэтгүүлд бүтээл авах тухай Мэдээ, мэдээлэл 
2024.05.10 ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа ХАСХОМ
2024.05.27 Иргэний зөвлөлийн гишүүд төрийн байгууллагуудад ажиллаж байна
Хяналт шалгалт
2024.06.12 Авлигын гэмт хэрэгт өртөх эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх цахим сургалтад хамрагдав Цахим сургалт
2024.06.17 Товш аппликэйшн танилцуулга Видео
2024.06.18 Үгүй гэж хэлээд өөрчилье уриалга шторк Видео
2024.06.24 Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс дараах МЭДЭГДЛИЙГ хүргүүлж байна
Мэдэгдэл

 

 

 

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс
Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга С.Туяа 7037-0011 /99069619/