“НАДА-Г УРЛАЯ” БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ
2024-04-10

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн холбоо” ТББ-тай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдэд Дархан-Уул Аймгийн Музей боловсролын хөтөлбөрийг сард 2 удаа зохион байгуулахаар төлөвлсөний дагуу “Нада-г урлая” боловсролын хөтөлбөрийг зохион байгуулж 12 хүүхэд 8 эцэг эхчүүдийг хамрууллаа.

 

# Сэдвүүд
Uncategorized
Музей
Үйл явдал