МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ АЖИЛЛАЛАА
2024-04-11

Дархан-Уул аймгийн Соёл, урлагийн газар, Дархан-Уул аймгийн ТӨВ НОМЫН САН нь 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр Шарын гол Соёлын төвийн номын санд номын сангийн стандарт, бүртгэлжүүлэлт, католог ашиглалтыг сайжруулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.

# Сэдвүүд
Uncategorized
Соёл гэгээрэл
Сургалт
Үйл явдал