МУЗЕЙ ЦАХИМ ХУУДАС ХӨГЖҮҮЛЭЛТ УРАЛДААН
2024-04-30

Соёлын дэд сайд, ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Ажлын хэсгийн ахлагч П.Баттөрийн баталсан “Монгол Улсад орчин цагийн музей байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээ”-ний нэгдсэн удирдамжийн 3.2, төлөвлөгөөний 15 дугаарт тус тус төлөвлөгдсөнийг үндэслэн музейн цахим хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сурталчилах зорилгын хүрээнд байгууллагуудын цахим хуудас (вэбсайт) хөгжүүлэлтийн ажлыг дүгнэх, шилдэг цахим хуудас хөгжүүлэлттэй байгууллагыг шалгаруулахад уралдааны зорилго оршино.

Музей-цахим-хөгжүүлэлт-уралдааны-удирдамж.pdf (ncch.gov.mn)https://ncch.gov.mn/files/download/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8%CC%86-%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-%D1%85%D3%A9%D0%B3%D0%B6%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B6.pdf

 

# Сэдвүүд
Uncategorized
Үйл явдал